KARNET NARCIARSKI & UBEZPIECZENIE SKI - ZAWSZE W CENIE WYJAZDU !!!

Wybierz termin

Liczba osób w pokoju:Wybierz hotel

Wybierz apartament

Dokumenty biura

Poniżej znajdziecie dokumenty koncesyjne - koncesja organizatora urystyki, warunki uczestnictwa, naszą gwarancję ubezpieczeniową, jako organizatora wyjazdów turystycznych oraz certyfikaty członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki (PIT).


30.082012 WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW i Pośredników Turystycznych.

wiecej

04.032013 CERTYFIKAT Członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki

wiecej

04.032013 CERTYFIKAT Członkostwa w Polskim Związku Organizatorów Turystyki

wiecej

25.082014 GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.2015/2016

wiecej

26.102015 WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH Sport Vita Sp. z o.o.

wiecej
fb