KARNET NARCIARSKI & UBEZPIECZENIE SKI - ZAWSZE W CENIE WYJAZDU !!!

Wybierz termin

Liczba osób w pokoju:Wybierz hotel

Wybierz apartament

Wycieczka w lecie = zniżka w zimie

KUP LATO, OTRZYMASZ ZNIŻKĘ NA ZIMĘ !!!

Przedmiotem promocji WYCIECZKA W LECIE = ZNIŻKA W ZIMIE jest uzyskanie rabatów na imprezy organizowane przez Biuro Podróży Sport Vita.

Rabat uzyskuje każda osoba, która wykupi imprezę turystyczną organizowaną przez touroperatorów, których Sport Vita jest agentem.

Prawo do skorzystania z promocji przysługuje w danym roku kalendarzowym.

Wysokość rabatów:

  • przy zakupie imprezy między 1.500 zł a 3.000 zł – rabat 50 zł
  • przy zakupie imprezy między 3.001 zł, a 5.000 zł – rabat 100 zł
  • przy zakupie imprezy między 5.001 zł, a 7.000 zł – rabat 150 zł
  • przy zakupie imprezy powyżej 7.000 zł – rabat 200 zł

W przypadku Stałych Klientów rabaty się sumują.

Biuro podróży Sport Vita zastrzega sobie prawo do zmian w w/w regulaminie.

 

Definicje:

- Touroperator – organizator turystyki, na rzecz którego Sport Vita sprzedaje imprezy turystyczne.

- Agent – przedsiębiorca, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki.

- Stały Klient – osoba, która skorzystała z minimum dwóch imprez turystycznych organizowanych przez biuro Sport Vita w okresie ostatnich 3 lat.

- Osoba wykupująca imprezę – osoba, która zawiera umowę na wyjazd turystyczny organizowany przez touroperatora, którego Sport Vita jest agentem i otrzymuje stosowny voucher, który może zostać wykorzystany również przez najbliższą rodzinę ( mąż, żona, dzieci, rodzice) lub osoby znajdujące się na umowie jako uczestnicy imprezy.

- Wartość imprezy turystycznej – suma do zapłaty widniejąca na umowie.

fb